Unnaryd-Jälluntofta-Hembygdsförening

Bonadsmuseum i Unnaryd

Museum för narrativ folkkonst - museum för narrative folk arts - Museum für narrative Volkskunst

Bonadsmuseet och Hembygdsparken är öppen

i juli mån - fre  kl 12 - 17,

sön 14 - 17

övrig tid efter bokning

e-post: hembygdsforening@unnaryd.com

telefon: 073 0800 436

Unnaryd är en urgammal kulturbygd.

I Hembygdsparken där skogsbondens arbetsredskap bevaras för eftervärlden, tas gäster och besökare emot i en gemytlig stugmiljö. Här ligger också museet.

 

Unnaryd kallas för bonadskonstens Mekka.

Inspirationskraften från medeltidens kyrkokonst slår igenom i Sydsveriges bondekultur. Skogsbonden smyckade sina timmerväggar med glada berättelser när han spikade upp hemvävda dukar, fint dekorerade i traktens färger av ”naturpigment, hönsägg och vann”.

Läs mer om bonadernas historia och narrativ folkkonst...

 

Det är naivkonst med enkla motiv, klara färger och mänsklig vänlighet som i Bonadsmuseet förs vidare ända fram till våra dagar.

Vi får här en sällsynt glimt av den högtidsglädje och barnatro som präglade de gamlas föreställningsvärld.  Bonaderna i Unnaryd utgör en välbevarad del av Sveriges nationella kulturarv och står under riksantikvariskt skydd.

Läs mer om samlingen...

 

Samlingen är tillgänglig för besökare i juni till augusti, vid högtidligare tillfällen samt efter närmare avtal.

 

TILLGÄNGLIGHET

 

Bonadsmuseet är inrymt i en nybyggt betongbunker utan trappsteg eller hinder och därför tillgänglig för alla.

 

Ta alltid kontakt med oss om du stöter på problem/frågor. Vi vill gärna hjälpa till! Dina synpunkter och tips är värdefulla, så prata med oss, maila, skicka brev eller lämna in några skrivna rader.

 

Hembygdsparken

är en slät gård med gräsmatta. Några byggnader har hög tröskel och det finns även utställningar i andra våningen (ingen hiss).

 

Parkering:

Parkering finns utanför gården men man kan köra direkt utanför museets entré för dem med extra behov

 

Toalett:

är anpassad toalett och i entrén av museet

 

Brandlarm:

Finns i alla lokaler

 

Sällskapsdjur:

Ledarhund/Servicehund tillåts men inga övriga sällskapsdjur

 

Ledsagare

Fri entré på museet för ledsagare

Book an appointment using SetMore

Unnaryd-Jälluntofta-Hembygdsförening

mail: hembygdsforening@unnaryd.com

Bokning av guidning eller information: mobil 073 0800 436

eller boka online

Book an appointment using SetMore

Betala in ditt medlemskap

Enskild medlem: 100:-

Familjemedlemskap: 200:-

Bankgiro: 316-3201

Tack för att ni är med och stöttar

Unnaryd-Jälluntofta-Hembygdsförening

– bevarar forntiden för en bättre framtid.

Läs mer ...