Unnaryd-Jälluntofta-Hembygdsförening

Under sommaren är Bonadsmuseet och Hembygdsparken öppet

i juli måndag till fredag kl 12:00 -17:00, söndagar kl 14:00 - 17:00

I juni och augusti på söndagar kl 14:00 - 17:00

 

Övrig tid efter bokning genom mail: hembygdsforening@unnaryd.com

eller mobil: 073 0800 436

Vi har även guider med olika modersmål (danska, tyska, holländska, ...),

så tveka inte att höra av dig med speciella önskemål.

 

Guidningar görs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskola.

Entré till museet kostar 50 kr per person, för en gruppguidning (minst 15 personer) tillkommer 300 kr.

Medlemmar och barn gratis.

 

 

Besöksmål med resestöd

 

Region Halland har beslutat om ett program för att öka tillgängligheten till det rika och levande kulturlivet i hela Halland. Särskilt handlar det om ”halländska skolelevers möjlighet att besöka halländska kulturplatser som speglar Hallands historia”. Skolor och förskolor i Halland kan därför få resestöd efter besök vid utvalda resmål och institutioner.

 

Regionalt resestöd till utvalda besöksmål och institutioner.

Besöksmålet ska ligga utanför den egna kommunen.

Ett pedagogiskt program ska ingå i besöket. Detta bekostas av skolan.

Resestödet ska utgöra 50kr/resenär, dock minst 50 % av den totala resekostnaden.

Resestödet utbetalas för resor till de besöksmål och institutioner som omfattas av regionalt stöd.

De besöksmål som omfattas av resestödet presenteras på webbsidan
www.regionhalland.se/kultur/kulturforunga/resmal/

 

Så här går det till:

  • Skolan/förskolan kontaktar det besöksmål man vill besöka och bokar ett program.
  • Därefter beställer/planerar skolan själv resan och betalar enligt sina vanliga rutiner.
  • Senast tre månader efter besöket rekvirerar skolan/förskolan ersättning enligt anvisningar man får av besöksmålen. Besöksmålen tillhandahåller skolan/förskolan med rekvisitionsunderlag i samband med besöket.

 

Har du frågor angående resestödet? Kontakta respektive besöksmål eller utvecklarna på

Kultur i Halland - barn och unga.

Book an appointment using SetMore

Unnaryd-Jälluntofta-Hembygdsförening

mail: hembygdsforening@unnaryd.com

Bokning av guidning eller information: mobil 073 0800 436

eller boka online

Book an appointment using SetMore

Betala in ditt medlemskap

Enskild medlem: 100:-

Familjemedlemskap: 200:-

Bankgiro: 316-3201

Tack för att ni är med och stöttar

Unnaryd-Jälluntofta-Hembygdsförening

– bevarar forntiden för en bättre framtid.

Läs mer ...