Unnaryd-Jälluntofta-Hembygdsförening

MEDLEMSKAP Unnaryd och Jälluntofta hembygdsförening

 

Nu är det dags att betala in ditt medlemskap för 2014. Avgiften är oförändrad och är alltså:

Enskild medlem: 100:-

Familjemedlemskap: 200:-

 

Med familj avses boende under samma adress. Betala gärna via internet, glöm inte att i meddelandefältet skriva vem/vilka betalningen avser. Vid familjemedlemskap ska

samtliga namn skrivas med.

 

Tack för att ni är med och stöttar Unnaryd - Jälluntofta Hembygdsförening – bevarar forntiden för en bättre framtid. Det vi arbetat med under 2013 är bl. a. Torgdagarna,

Unnarydsdagen, Viskvällar, Spelmansstämma, Bygdebladet,

Årsskriften samt skötsel och visning av Slätteryd, Unnaryds

hembygdspark, Spånghultet m.m.

 

Tillsammans är vi många och vårt engagemang brett. Tack igen för att ni stöttar vår förening och glöm inte att ni alltid är välkomna att engagera er!

 

Fakta om föreningen

 

Unnaryd - Jälluntofta - Hembygdsförening grundades 1945 och förvaltar hembygdsparken med dess byggnader och samlingar av lokalhistoriska föremål. Marken uppläts av Unnaryds kommun efter diskussion om var Hembygdsparken skulle ligga och byggnaderna flyttades hit efter hand. Parken är stor med lövträd och gränsas av med en hankagärdsgård samt den naturliga Bya å.

I parkens byggnader finns bortåt 7.000 föremål samlade från Unnaryds och Jälluntofta församlingar.

 

Föreningen har drygt 350 medlemmar och medlemsavgift är 100 kr per person och 200 kr per familj.

 

parken är öppet juli - augusti

Söndagar kl 14-17

Större grupper bokning på tel 0706 87 25 86, Sören Kabell

eller 0706-00 34 18, Gunilla Kabell

 

Visning av Bonadsmuseet, Arkivhuset, Vadmalsstampen, Alltinghuset, Sävsåsstugan.

Läs mer här >>>

 

Handikappvänligt. Bussparkering.

 

S. Unnaryd - Jälluntofta Fornminnes- och Hembygdsförening förvaltar och visar också Spånghultets Hembygdsstuga i Jälluntofta och Slätteryds Byskola i Unnaryd.

Unnaryd-Jälluntofta-Hembygdsförening

mail: hembygdsforening@unnaryd.com

Bokning av guidning eller information: mobil 073 0800 436

eller boka online

Book an appointment using SetMore

Betala in ditt medlemskap

Enskild medlem: 100:-

Familjemedlemskap: 200:-

Bankgiro: 316-3201

Tack för att ni är med och stöttar

Unnaryd-Jälluntofta-Hembygdsförening

– bevarar forntiden för en bättre framtid.

Läs mer ...